Τμήμα Γεωλογίας

Προσωπικό | Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας

Μέλη ΔΕΠ

Γεραγά Μαρία | Επίκουρη Καθηγήτρια |  Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής |  2610 990637

Γεραγά Μαρία

Βαθμός: Επίκουρη Καθηγήτρια
Τομέας: Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής
Ερευνητική Δραστηριότητα: Αρχαιολογική Ωκεανογραφία, Παλαιοκλίμα, Παλαιοπεριβάλλον, Θαλάσσια Γεωλογία, Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία
Σύντομο Βιογραφικό: Πτυχίο Γεωλογίας, Παν. Πατρών-1993 Διδάκτορας Γεωλογίας, Παν. Πατρών-2000
Γραφείο: 114
 2610 990637 |  mgeraga_at_upatras.gr

Αναλυτικό Βιογραφικό

Παπαθεοδώρου Γιώργος | Καθηγητής |  Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής |  2610 996275

Παπαθεοδώρου Γιώργος

Παπαθεοδώρου Γιώργος

Βαθμός: Καθηγητής
Τομέας: Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής
Ερευνητική Δραστηριότητα: Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία, Επίδραση των θαλάσσιων καταστροφικών φαινομένων στα υποθαλάσσια τεχνικά έργα. Μηχανισμοί μεταφοράς ιζημάτων και διάχυσης βιομηχανικών αποβλήτων. Προστασία ακτών. Κλιματικές μεταβολές. Εφαρμογή γεωφυσικών μεθόδων στην υποβρύχια αρχαιολογία
Σύντομο Βιογραφικό: Πτυχίο Γεωλογίας, Παν. Πατρών-1984 Διδάκτορας Γεωλογίας, Παν. Πατρών-1991
Γραφείο: 111
 2610 996275 |  gpapathe_at_upatras.gr

Αναλυτικό Βιογραφικό

Φερεντίνος Γιώργος | Καθηγητής |  Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής |  2610 997646

Φερεντίνος Γιώργος

Βαθμός: Καθηγητής
Τομέας: Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής
Γραφείο: 115
 2610 997646 |  geopap_at_upatras.gr