Τμήμα Γεωλογίας

Συνεργασίες | Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας

Από το 1989 το Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας συμμετέχει στο διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα Θαλάσσιας Γεωλογίας "Mercator" στα πλαίσια του προγράμματος "ERASMUS" της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλα 11 εργαστήρια Θαλάσσιας Γεωλογίας των πανεπιστημίων: Ghent (Βέλγιο), Bangor (Βρετανία), Brest (Γαλλία), Paris IV (Γαλλία), Kiel (Γερμανία), Aarchus (Δανία), Galway (Ιρλανδία), Barcelona (Ισπανία), Bologna (Ιταλία), Utrecht (Ολλανδία) και Bergen (Νορβηγία).

  • Στην Πάτρα το 1991 ένα προπτυχιακού/μεταπτυχιακού επιπέδου εντατικό σεμινάριο 13 ημερών στη Θαλάσσια Γεωλογία με τίτλο "Μετακινήσεις υποθαλασσίων πρανών"
  • Στο Bangor (Βρετανία) το 1992 ένα προπτυχιακού/μεταπτυχιακού επιπέδου σεμινάριο 13 ημερών με θέμα "Μεθοδολογία και νέες εξελίξεις στις Θαλάσσιες γεωπιστήμες".
  • Στη Majorca (Ισπανία) το 1993 ένα προπτυχιακού/μεταπτυχιακου επιπέδου εντατικό σεμινάριο 13 ημερών με θέμα "Γεωλογικές διεργασίες στην υφαλοκρηπίδα".

Στα πλαίσια του προγράμματος MAST (Marine Science and Technology) και του European Institute for Advanced Studies in Oceanography

  • Συμμετείχε το 1991 σε ένα μεταπτυχιακού επιπέδου εντατικό σεμινάριο 20 ημερών στο Bordeaux της Γαλλίας με θέμα "Coastal and Shelf Sediment Dynamics".
  • Διοργάνωσε το 1993 στην Κρήτη ένα μεταπτυχιακού επιπέδου εντατικό σεμινάριο 20 ημερών με θέμα "Θαλάσσια Γεωλογία και η Εφαρμογή της σε Επίκαιρα Περιβαλλοντικά Θέματα".
  • Στα πλαίσια του προγράμματος TRED-MAR της UNESCO και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (E.S.F) το εργαστήριο συμμετέχει το 1992 και 1993 στο πρώτο Ευρωπαϊκό Πλωτό Πανεπιστήμιο στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα.
  • Στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS πέντε έλληνες φοιτητές επισκέφθηκαν τα προαναφερθέντα Πανεπιστήμια για συνολική χρονική διάρκεια 24 μηνών ενώ 10 ξένοι φοιτητές εκ των οποίων 3 μεταπτυχιακοί έχουν επισκεφθεί το εργαστήριο μας για συνολική διάρκεια 51 μηνών