Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • - - Έρευνα
  • Ερευνητικά προγράμματα

Ερευνητικά Προγράμματα | Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας

Υποβρύχια Ενεργειακά και Τηλεπικοινωνικά καλώδια

1988-89:Θαλάσσιες γεωλογικές/γεωφυσικές/γεωτεχνικές έρευνες για την επιλογή της ασφαλέστερης οδού για την ενεργειακή διασύνδεση Πελοποννήσου-Κρήτης. Χρηματοδότης: Δ.Ε.Η.

1989:Αξιολόγηση ωκεανογραφικών και γεωλογικών στοιχείων για την ενεργειακή διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας. Χρηματοδότης : Δ.Ε.Η. και ENEL

1990:Θαλάσσιες γεωλογικές/γεωφυσικές/γεωτεχνικές έρευνες για τη διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας. Χηματοδότης : Δ.Ε.Η. και ENEL.

1991:Γεωφυσικές έρευνες για τον εντοπισμό της βλάβης των καλωδιακών συνδέσων Ρίο-Αντίριο και Ζακύνθου-Κεφαλληνίας. Χρηματοδότης: Δ.Ε.Η.

1992:Θαλάσσιες γεωλογικές/γεωφυσικές έρευνες για την επιλογή της ασφαλέστερης οδού για την ενεργειακή διασύνδεση Τήνου-Σύρου-Μυκόνου Χρηματοδότης: Δ.Ε.Η.

1992:Θαλάσσιες γεωλογικές/γεωφυσικές έρευνες για την επιλογή της ασφαλέστερης οδού για την ενεργειακή διασύνδεση Ακτίου-Πρέβεζας και Αχλάδι-Αιδηψός. Χρηματοδότης: Δ.Ε.Η.

1993:Θαλάσσιες γεωλογικές/γεωφυσικές έρευνες για την τοποθέτηση ενεργειακών καλωδίων μεταξύ Ευβοίας-Ανδρου-Τήνου. Χρηματοδότες: Asso Divers και Akti Engineering

1993:Θαλάσσιες γεωλογικές/γεωφυσικές έρευνες για την τοποθέτηση ενεργειακών καλωδίων μεταξύ Tήνου -Σύρου-Μυκόνου. Χρηματοδότες: Asso Divers και Akti Engineering

1993:Γεωφυσικές έρευνες για τον εντοπισμό της βλάβης της καλωδιακής διασύνδεσης Κως- Νισύρου. Χρηματοδότης: Δ.Ε.Η.

1993-94:Θαλάσσιες γεωλογικές/γεωφυσικές/γεωτεχνικές έρευνες για τις τηλεπικοινωνιακές διασυνδέσεις: (α) Πάτρα-Κρυονέρι, (β) Πρέβεζα-Κέρκυρα και (γ) Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα. Χρηματοδότης: Akti Engineering

1994:Θαλάσσιες γεωλογικές/γεωφυσικές/γεωτεχνικές έρευνες για την ενεργειακή διασύνδεση Κυλλήνης -Ζακύνθου. Χρηματοδότης : Δ.Ε.Η.

1995:Θαλάσσιες γεωλογικές/γεωφυσικές/γεωτεχνικές έρευνες για την τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση Λαγονήσι-Μήλος-Κρήτη. Χρηματοδότης : Αkti Engineering

1995:Ανάπτυξη ψηφιακού συστήματος καταγραφής ακουστικών κυμάτων τομογράφων υποδομής πυθμένα. Χρηματοδότης: ΥΠΕΤ

1996:Γεωφυσική διασκόπηση στο δίαυλο Σκιάθου για την ενεργειακή διασύνδεση μεταξύ Σκιάθου - Πηλίου. Χρηματοδότης: Δ.Ε.Η.

1997:Ωκεανογραφική/γεωφυσική/γεωτεχνική έρευνα για την τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση μεταξύ Πρέβεζας - Λεχαινών (διαμέσου Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου). Χρηματοδότης : Αkti Engineering

1997:Ωκεανογραφική/γεωφυσική/γεωτεχνική έρευνα για την τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση μεταξύ Αρκίτσας - Αιδηψού. Χρηματοδότης : Αkti Engineering

1997:Γεωφυσική έρευνα για την ενεργειακή διασύνδεση μεταξύ Ρίου - Αντιρίου Χρηματοδότης: Δ.Ε.Η.

1998:Ωκεανογραφική/γεωφυσική/γεωτεχνική έρευνα για την τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση μεταξύ Μυκόνου Ηρακλείου Κρήτης (διαμέσου Πάρου, Νάξου, Ιου, Σαντορίνης). Χρηματοδότης : Αkti Engineering

1999:Ωκεανογραφικές/γεωφυσικές έρευνες για την επιλογή της ασφαλέστερης οδού για την ενεργειακή διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας. Χρηματοδότης : Δ.Ε.Η. και ENEL.

2000:Ωκεανογραφικές/γεωφυσικές έρευνες για την ενεργειακή διασύνδεση Κυλλήνης -Ζακύνθου. Χρηματοδότης : Pirelli

2001: Ωκεανογραφικές/γεωφυσικές έρευνες για την επιλογή της ασφαλέστερης οδού για την ενεργειακή διασύνδεση μεταξύ Κερατσίνι-Ψυτάλλεια. Χρηματοδότης : Αkti Engineering


Υποθαλάσσιοι αγωγοί και λιμάνια

1991:Θαλάσσιες γεωφυσικές έρευνες για την τοποθέτηση αγωγού μεταφοράς πετρελαίου από τις εξέδρες άντλησης του Πρίνου στα διυλιστήρια Κεραμωτής. Χρηματοδότης : Akti Engineering

1993:Θαλάσσιες γεωφυσικές έρευνες για την κατασκευή του Νέου λιμένος Πατρών. Χρηματοδότης: Τρίτων Σύμβουλοι Μηχανικοί

1993:Θαλάσσιες βυθομετρικές/γεωφυσικές έρευνες για τη σχεδίαση του υποθαλασσίου αγωγού λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού των Πατρών. Χρηματοδότης: Δ.Ε.Υ.Α ΠΑΤΡΩΝ

1994:Θαλάσσια γεωφυσική έρευνα στο δίαυλο Αγ. Τριάδας-Ρεβυθούσας (θαλάσσια περιοχή Πάχης-Σαλαμίνας) για την ασφαλή πόντιση υποθαλάσσιων αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου. Χρηματοδότης : Akti Engineering

1996: Βυθομετρική / γεωφυσική / γεωτεχνική έρευνα για την πόντιση του αγωγού του βιολογικού καθαρισμού της Κέρκυρας. Χρηματοδότης : Akti Engineering

1997:Γεωτεχνικές ιδιότητες των επιφανειακών ιζημάτων του πυθμένα του Νέου Λιμένα Πατρών - 1ο τμήμα. Χρηματοδότης : Akti Engineering

1998:Γεωφυσική έρευνα του πυθμένα κατά μήκος του υποθαλάσσιου αγωγού Ε.Ε.Λ. (βιολογικός καθαρισμός) Πατρών. Χρηματοδότης: ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.

2000:Ωκεανογραφικές/γεωφυσικές έρευνες για την κατασκευή του νέου Λιμένα του Αιγίου. Χρηματοδότης: Mochlos A.E.

2000:Θαλάσσια γεωφυσική έρευνα στο δίαυλο Αγ. Τριάδας-Ρεβυθούσας (θαλάσσια περιοχή Πάχης-Σαλαμίνας) για την χαρτογράφηση και επιθεώρηση των υποθαλάσσιων αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου. Χρηματοδότης : Akti Engineering

2003:Έρευνα για τον περιβαλλοντικό έλεγχο της ποιότητας των βυθοκορημάτων του Λιμένος Πατρών. Χρηματοδότης: Ο.Λ.ΠΑ. A.E.

2004:Έρευνα για τον περιβαλλοντικό έλεγχο της ποιότητας των βυθοκορημάτων του Λιμένος Πειραιώς. Χρηματοδότης: Ο.Λ.Π. A.E.


Ωκεανογραφικές έρευνες προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος

1985:Ωκεανογραφικές έρευνες στο Δίαυλο Πρέβεζας. Χρηματοδότης: Δήμος Πρέβεζας.

1986:Μελέτη ταλαντώσεων της επιφάνειας της θάλασσας στην περιοχή Ρίο-Αντίρριο.

1986:Μελέτη των ακτών Ηλείας. Χρηματοδότης: ΥΠΕΧΩΔΕ.

1988:Ωκεανογραφικές έρευνες στο Μαλιακό κόλπο. Xρηματοδότης:ΕΤΒΑ

1988:Ωκεανογραφικές έρευνες του όρμου Καμένων Βούρλων για την επιλογή της θέσης απόληξης του αγωγού των οικιακών αποβλήτων. Χρηματοδότης: Δήμος Καμένων Βούρλων.

1988:Μελέτη της εξάπλωσης της μεταλλοφόρου Βωξιτικής Ιλύος (Ερυθρά Ιλύς) στον Κορινθιακό κόλπο. Χρηματοδότης: Νομαρχία Βοιωτίας.

1993:Ωκεανογραφικές έρευνες για τη μελέτη της διασποράς των οικιακών αποβλήτων στην παράκτια ζώνη της Πάτρας. Χρηματοδότης: Δ.Ε.Υ.Α ΠΑΤΡΩΝ

1994:Θαλάσσια Περιβαλλοντική (γεωφυσική, ιζηματολογική, γεωχημική) μελέτη της έκχυσης βωξιτικών καταλοίπων στον Κορινθιακό κόλπο, επιφανειακή κατανομή και διεργασίες μεταφοράς. Χρηματοδότης: Αλουμίνιο της Ελλάδος ΑΕ.

1996:Μελέτη μεταβολών ακτογραμμής Αιγιαλείας: Διάβρωση από σεισμικά και ανεμογενή κύματα. Χρηματοδότης: Νομαρχία Αχαϊας.

1997:Ρευματολογική και ιζηματολογική έρευνα στον όρμο Γλύφα, Γαλαξειδίου. Χρηματοδότης: MARNET

1997:Θαλάσσια γεωφυσική διασκόπηση των αλλοιούμενων ακτών Ερατεινής-Τολοφώνα. Χρηματοδότης: Α.Δ.Κ. Σύμβουλοι Μηχανικοί

2001-2004: Παρακολούθηση (monitoring) της ποιότητας του υδάτινου αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων της πόλης των Πατρών. Χρηματοδότης: Δ.Ε.Υ.Α ΠΑΤΡΩΝ

2002:Μελέτη εξυγίανσης της παράλιας Γριμπόβου (Ναύπακτος) από την παρουσία οργανικής λάσπης στον πυθμένα. Χρηματοδότης: Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας

2002-2004: Ωκεανογραφικές έρευνες στον Πατραϊκό και Κορινθιακό κόλπο στα πλαίσια του προγράμματος ASSEM (Ανάπτυξη Σειράς Αισθητήρων παρακολούθησης μακράς διαρκείας του θαλάσσιου πυθμένα σε σχέση με τις φυσικές καταστροφές) Array of Sensors for SEabed Monitoring of geohazards. Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Ένωση.


Θαλάσσιες αρχαιολογικές έρευνες

1994-1997: Θαλάσσιες γεωφυσικές/αρχαιολογικές έρευνες στον όρμο του Ναβαρίνο Πύλος.

1999-2002: Θαλάσσιες γεωφυσικές/αρχαιολογικές έρευνες στην παράκτια ζώνη της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου. Χρηματοδότης: Πρόγραμμα Κ.Καραθεοδωρή.


Τηλεσκόπηση και Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών

2003-2004: Καταγραφή και επεξεργασία των γεωπεριβαλλοντικών χαρακτηριστικών του Δήμου Διακοπτού μέσω G.I.S Χρηματοδότης: Δήμος Διακοπτού.