Τμήμα Γεωλογίας
 • Αρχική
 • - - Έρευνα
 • Ερευνητική Δραστηριότητα
Τομείς

Ερευνητική Δραστηριότητα | Ερευνητική Ομάδα Ενεργειακών Πρώτων Υλών

Γεωλογική-κοιτασματολογική μελέτη των τοπογενών τυρφώνων  :     

 • Μικρής Πρέσπας και Χειμαδίτιδας (Ν. Φλώρινας), Νησιού (Ν. Πέλλας), Φιλ ίππων (Ν. Καβάλας),Καλοδικίου (Ν. Θεσπρωτίας), Βουλκαριάς και Κατούνας (Ν. Αιτωλοακαρνανίας), Αγυιάς (Ν. Αχαΐας), Κεριού (Ν. Ζακύνθου), Χωτούσας (Ν. Αρκαδίας), Αγίου Φλώρου (Ν. Μεσσηνίας)    
 • Ορυκτολογική και ιχνοστοιχειακή σύσταση τυρφών Φιλίππων (Ν. Καβάλας), Νησιού (Ν. Πέλλας), Κεριού (Ν. Ζακύνθου)     
 • Ανθρακοπετρογραφική μελέτη τυρφών Φιλίππων (Ν. Καβάλας), Νησιού (Ν. Πέλλας), Κεριού (Ν. Ζακύνθου).     
 • Χρήση εδαφοβελτιωτικών υλικών, που έχουν ως βάση τον λιγνίτη και την τύρφη, στην αποκατάσταση εδαφών σε περιοχές με έντονη εξορυκτική δραστηριότητα (Μήλος, Παρνασσός).     
 • Μελέτη ηφαιστειακών τόφφων που απαντώνται στους τυρφώνες Καλοδικίου (Ν. Θεσπρωτίας) και Φιλίππων (Ν. Καβάλας).     
 • Γεωλογική-κοιτασματολογική μελέτη των μεταβατικών τυρφώνων: περιοχής Ελατιάς (Ν. Δράμας), Λαϊλιά (Ν. Σερρών), Καλής Πεδιάδας και όρους Βόρα (Ν. Πέλλας).      Γεωλογική-κοιτασματολογική μελέτη λιγνιτικών κοιτασμάτων Αλμυρού (Ν. Μαγνησίας), Δυτικής Πελοποννήσου (Ν. Ηλείας).     
 • Ορυκτολογική και ιχνοστοιχειακή σύσταση λιγνιτών Αλμυρού (Ν. Μαγνησίας), Πελλάνας (Ν. Μεσσηνίας) και Δυτικής Πελοποννήσου (Ν. Ηλείας).     
 • Ανθρακοπετρογραφική μελέτη λιγνιτών Πτολεμαΐδας (Ν. Κοζάνης), Αλμυρού (Ν. Μαγνησίας) και Δυτικής Πελοποννήσου (Ν. Ηλείας).     
 • Πειραματική εφαρμογή εδαφοβελτιωτικών, που παρασκευάζονται με βάση την τύρφη και τον λιγνίτη, σε αποκαταστάσεις εδαφών σε ορυχεία.     
 • Γεωλογική έρευνα των βάλτων στην Ιερή Κοιλάδα των Δελφών.     
 • Προσδιορισμός θερμαντικής ικανότητας στερεών και υγρών καυσίμων.

Ανθρακοπετρογραφική μελέτη λιγνιτών Πτολεμαΐδας (Ν. Κοζάνης)
Ανθρακοπετρογραφική μελέτη λιγνιτών Πτολεμαΐδας (Ν. Κοζάνης)