Τμήμα Γεωλογίας
 • Αρχική
 • - - Έρευνα
 • Ερευνητικά Αντικείμενα

Ερευνητικά Αντικείμενα | Ερευνητική Ομάδα Ενεργειακών Πρώτων Υλών

ΕΛΗ ΚΑΙ ΤΥΡΦΩΝΕΣ

 • Γεωλογική και φυτολογική χαρτογράφηση
 • Στρωματογραφική ανάλυση
 • Ποιοτικά χαρακτηριστικα
 • Ποσοτικά χαρακτηριστικά
 • Γενετικά μοντέλλα
    Περισσότερα

ΛΙΓΝΙΤΙΚΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ   

 • Γεωλογική χαρτογράφηση
 • Στρωματογραφική ανάλυση
 • Ποιοτικός χαρακτηριστικά
 • Ποσοτικά χαρακτηριστικά
 • Γενετικά μοντέλλα 
    Περισσότερα

ΑΝΘΡΑΚΟΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑ    

 • Τύρφης
 • Λιγνίτη
    Περισσότερα

ΤΕΦΡΟΧΡΟΝΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Ηφαιστειακή τέφρα σε τυρφώνες
και λιγνιτικά κοιτάσματα