Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • - - Έρευνα
  • Διδακτορικές Διατριβές

Διδακτορικές διατριβές | Ερευνητική Ομάδα Ενεργειακών Πρώτων Υλών

Ονοματεπώνυμο Έτος Τίτλος Διατριβής
Στέφανος Παπαζησίμου 2002 Γένεση και εξέλιξη των παράκτιων λιγνιτικών κοιτασμάτων Δυτικής Πελοποννήσου
Αντώνης Μπουζίνος 2004 Το λιγνιτικό κοίτασμα Αλμυρού (Ν. Μαγνησίας): Γένεση, εξέλιξη και δυνατότητες αξιοποίησής του
Σταύρος Καλαϊτζίδης 2007 Τυρφογένεση και εξελικτική πορεία τυρφώνων στην Ελλάδα
Αδαμαντία Χατζηαποστόλου 2009 Γεωλογικές-εδαφολογικές παράμετροι της αποξηραμένης λίμνης Μουριάς (Ν. Ηλείας) ως παράγοντες για τον καθορισμό κριτηρίων εφαρμογής αποκατάστασης και αειφορικής διαχείρισης υγροτόπων
Γιώργος Σιαβάλας 2013 Η μελέτη των στερεών ρύπων που διασπείρονται σε εδάφη και ιζήματα σε σχέση με τα κοιτασματολογικά χαρακτηριστικά των ενεργειακά αξιοποιούμενων συμβατικών καυσίμων
Riza Görkem Oskay 2015 Genesis, evolution and economic significance of the northern and eastern parts of Karapinar-Ayranci coal deposit, South-Central Turkey
Ανδριάνα Γιαννούλη   Περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογικές εφαρμογές Ελληνικών λιγνιτών και τυρφών: αξιολόγηση ως προς την ικανότητα παραγωγής εδαφοβελτιωτικών και οργανοχουμικών λιπασμάτων