Τμήμα Γεωλογίας

Ερευνητές | Ερευνητική Ομάδα Ενεργειακών Πρώτων Υλών

Στέφανος Παπαζησίμου | Διδάκτορας |  Ερευνητική Ομάδα Ενεργειακών Πρώτων Υλών

Στέφανος Παπαζησίμου

Βαθμός: Διδάκτορας
Τομέας: Ερευνητική Ομάδα Ενεργειακών Πρώτων Υλών
|  stpapaz_at_gmail.com

Αντώνης Μπουζίνος | Διδάκτορας |  Ερευνητική Ομάδα Ενεργειακών Πρώτων Υλών

Αντώνης Μπουζίνος

Βαθμός: Διδάκτορας
Τομέας: Ερευνητική Ομάδα Ενεργειακών Πρώτων Υλών
|  antbouzinos_at_gmail.com

Αδαμαντία Χατζηαποστόλου | Διδάκτορας |  Ερευνητική Ομάδα Ενεργειακών Πρώτων Υλών

Αδαμαντία Χατζηαποστόλου

Βαθμός: Διδάκτορας
Τομέας: Ερευνητική Ομάδα Ενεργειακών Πρώτων Υλών
|  achatzia_at_gmail.com

Γιώργος Σιαβάλας | Διδάκτορας |  Ερευνητική Ομάδα Ενεργειακών Πρώτων Υλών

Γιώργος Σιαβάλας

Βαθμός: Διδάκτορας
Τομέας: Ερευνητική Ομάδα Ενεργειακών Πρώτων Υλών
|  georgios.siavalas_at_shell.com

Riza Görkem Oskay | Διδάκτορας |  Ερευνητική Ομάδα Ενεργειακών Πρώτων Υλών

Riza Görkem Oskay

Βαθμός: Διδάκτορας
Τομέας: Ερευνητική Ομάδα Ενεργειακών Πρώτων Υλών
|  oskay_at_upatras.gr

Ανδριάνα Γιαννούλη | Υποψήφια Διδάκτορας |  Ερευνητική Ομάδα Ενεργειακών Πρώτων Υλών

Ανδριάνα Γιαννούλη

Βαθμός: Υποψήφια Διδάκτορας
Τομέας: Ερευνητική Ομάδα Ενεργειακών Πρώτων Υλών
|  A.Giannouli_at_upatras.gr