Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • - - Έρευνα
  • Πτυχιακές εργασίες

Πτυχιακές εργασίες | Ερευνητική Ομάδα Ενεργειακών Πρώτων Υλών

Ονοματεπώνυμο
Έτος Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας
Α. Μπότης 1993 Το τυρφογενετικό μοντέλο του έλους Καλοδικίου Ν. Θεσπρωτίας
Α. Μπουζίνος 1994 Ο παρόχθιος τυρφώνας της λίμνης Χειμαδίτιδας, παράδειγμα σχηματισμού ενός λιμνοτέλματος
Α. Υφαντή 1994 Γεωλογική μελέτη του τυρφώνα Καλοδικίου Ν. Θεσπρωτίας (φάση II)
Σ. Παπαζησίμου 1995 Γεωλογική μελέτη του τυρφώνα Αγίου Φλώρου Ν. Μεσσηνίας
Γ. Αργύρης 1996 Παλαιογεωγραφική εξέλιξη του έλους της Αγυιάς στην Πάτρα και επιπτώσεις αξιοποίησής του
Κ. Κωνσταντακοπούλου 1996 Σύγκριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων λιγνιτικού και γεωθερμικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Α. Χουλιάρα 1998 Η λιγνιτική εμφάνιση του Γκραίκα στην Αιγιάλεια Ν. Αχαΐας
Σ. Ζηλάκου 1998 Το παλαιοπεριβάλλον σχηματισμού του λιγνίτη στη λεκάνη της Πτολεμαΐδας πριν και μετά την απόθεση του ηφαιστειακού τόφφου
Σ. Καλαϊτζίδης 1998 Το παλαιοπεριβάλλον σχηματισμού του Ανω Ξυλιτικού Ορίζοντα στο λιγνιτικό κοίτασμα της Πτολεμαΐδας
Κ. Βουτυράς 1999 Ανθρακοπετρογραφική ανάλυση και παλαιοπεριβάλλον λιγνιτικής εμφάνισης στην περιοχή Καράτουλα (Δυτ. Πελοπόννησος)
Α. Γεωργιοπούλου 1999 Προσδιορισμός παλαιοπεριβαλλόντων λιγνιτογένεσης στη Δυτική Πελοπόννησο
Μ. Βουγιουκλάκη 1999 Παλαιογεωγραφική εξέλιξη του λιγνιτικού κοιτάσματος Αλμυρού Ν. Μαγνησίας
Γ. Σιαβάλας 2003 Συνθήκες γένεσης του κάτω τμήματος της κατώτερης λιγνιτοφόρας στιβάδας του Νοτίου Πεδίου στο λιγνιτικό κοίτασμα της Πτολεμαΐδας
Ε. Τσομπανίδου 2003 Συνθήκες σχηματισμού της κατώτερης λιγνιτοφόρας στιβάδας του ορυχείου του Τομέα 6 στο λιγνιτικό κοίτασμα της Πτολεμαΐδας
Τ. Παράσχη 2004 Γεωλογική μελέτη του αποστραγγισμένου έλους Αγουλινίτσας (Ν. Ηλείας)