Τμήμα Γεωλογίας

Οργανική Πετρογραφία | Ερευνητικά Αντικείμενα | Ερευνητική Ομάδα Ενεργειακών Πρώτων Υλών

Οργανική Πετρογραφία είναι ο κλάδος της Πετρογραφίας, που μελετά τη μακροσκοπική και μικροσκοπική δομή των οργανικών ιζημάτων.

Ειδικότερα η Aνθρακοπετρογραφία μελετά τη μακροσκοπική και μικροσκοπική δομή των ορυκτών ανθράκων, δηλαδή εξετάζει τα διάφορα συστατικά των ορυκτών ανθράκων, τον σχηματισμό τους, τις μεταβολές και τη μεταξύ τους σχέση. Ανάλογα με τον τρόπο εξέτασης διακρίνονται τρεις κατηγορίες δομικών συστατικών:

  • τα maceral, που αποτελούν τα μικρότερα μεμονωμένα συστατικά που είναι ορατά μόνο στο μικροσκόπιο,
  • οι μικρολιθότυποι, που αποτελούν συνδυασμούς maceral (ορατούς στο μικροσκόπιο), και
  • οι λιθότυποι, που είναι τα μακροσκοπικά ορατά δομικά συστατικά.